Stor respekt for sygdom: Jeg var i tvivl, men nu er 750 hektar hvede beskyttet

Blog fra planteavlsbedriften: Sebastian Dahl Andersen, driftsleder hos Agro-Alliancen, et samarbejde mellem godserne Egeskov og Ravnholt, var med det tørre vejr i tvivl, om det var nødvendigt at behandle hveden mod gulrust og septoria. Stor respekt for septoria gjorde dog, at han valgte at sende sprøjten i arbejde i de 750 hektar vinterhvede.

Af Sebastian Dahl Andersen, driftsleder - fortalt til Stig Bundgaard

Det er tid for svampesprøjtninger i vinterhvede lige nu.

I vores ca. 730 hektar med vinterhvede, hvoraf 300 hektar er brødhvede, var jeg i tvivl om, vi skulle sprøjte mod septoria og gulrust eller ej. Der har ikke været sygdomme at finde i afgrøderne, men vi ved at smitten er derude, og jeg har stor respekt for septoria, så vi har valgt at beskytte al hveden.

Med udsigt til ca. knap 15 mm nedbør både tirsdag og onsdag valgte vi at køre ud med sprøjten på hele arealet mandag og torsdag i sidste uge.

De sunde sorter i form af Pondus samt en sortsblanding har fået 0,3 liter Folicur Expert pr. hektar og de mindre sunde sorter 0,4 liter Folicur Expert.

Med i tanken til den del af hveden, der ikke er til brød, og som står på god jord med god vandforsyning, havde vi 0,5 liter Medax Top med.

Fremspiringen i især forlandene blev ramt efter kraftig nedbør, men afgrøden er nu kommet sig hæderligt. Privatfotos

VINTERHVEDEN GØDSKET TREDJE GANG

Sidste uge har hele hvedearealet fået tredje tildeling af gødning i form af 50 kg N pr. hektar i N-27-4.

De første to gødningstildelinger blev gradueret ud fra biomassekort og kendskab til markerne, mens tredje gødskning er givet på traditionel vis, fordi markerne har set overvejende ensartede ud. 

Nu mangler vi kun at give de 300 hektar brødhvede fjerde tildeling som proteingødskning omkring skridning. Denne tildeling bliver gradueret, så områder med meget biomasse får mest, og så vi sikrer at alle planter får samme ”koncentration”. 

I alt er industrihveden tildelt mellem 130 og 190 kg N pr. hektar, alt efter forfrugt, mens brødhveden får 225 kg N i alt. 

 

For vårsæden blev der lavet et godt såbed hele vejen rundt.

Uens fremspiring af vårbyggen

For vårsæden fik vi lavet et godt såbed hele vejen rundt, og vi fik også tromlet hvor vi ville, og tildelt jordmiddel i form af DFF i udlægsmarkerne. 

Derefter kom der en ordentlig omgang vand, som især gik hårdt ud over forlandene. En overgang var det meget trist at se på, fordi fremspiringen var dårlig i områder, hvor der stod vand oven på jorden.

Heldigvis har vårsæden rettet sig hæderligt, og der er kun små bare pletter hist og her - ellers står det rigtig fornuftigt.

Vi har forsøgt os med graduering af udsæd på 30 hektar vårbyg for at afprøve teknikken, og også teste hvor meget vi kan gå op og ned i udsædsmængde.

Teknikken ser ud til at virke fint, og vi bevægede os inden for grænserne på plus 20 procent og minus 10 procent. Jeg tror roligt, at vi fremadrettet kan bruge et større spænd mellem minimum og maksimum dosering. Gradueret udsæd kommer vi til at gøre meget mere i fremadrettet. Det gælder bare om at give den gas. 

I vårsæden synes jeg ukrudtsbekæmpelsen har været svær at time, og dermed finde det optimale sprøjtetidspunkt, på grund af meget uens fremspiring af ukrudt. Jeg valgte, at vi skulle køre mandag 9. maj med 0,4 liter Zypar pr. hektar.

VÆRDIFULD RAPS FÅR TO SVAMPESPRØJTNINGER

Vores 450 hektar med vinterraps blev sprøjtet 2. maj mod knoldbægersvamp med 0,7 liter Pictor Active.

Vi vælger at kører en ekstra sprøjtning på størstedelen af det areal, der står bedst.

Vi har ikke set skulpesnudebiller af betydning i vinterrapsen, og jeg regner ikke med at en sprøjtning bliver aktuel. 

Den del af rapsarealet, der står bedst, for en behandling nummer to mod knoldbægersvamp.

Faktaboks

  • Agro-Alliancen er et driftsfællesskab mellem de to godser, Egeskov og Ravnholt. I dag driver de 2.630 hektar planteavl.
  • Primært JB 4-6. Den lette jord er nede ved Brahetrolleborg, og det tungeste er ved Ravnholt Gods, og så ligger Egeskov et sted midt i mellem.
  • Markplan til høst 2022: Vårbyg til malt, ærter til konsum, vinterhvede (fremavl, brød og foder), vinterraps, strandsvingel, alm. rajgræs, rødsvingel, hvidkløver og spinat.
  • Maskinpark: Fendt 1050, 942,939,724. Cat Challenger Mt865C. Horsch pronto 9SW. Horsch Focus 6TD. 6 Meter Horsch Terrano. 12 meter Horsch Joker. Horsch PT280 marksprøjte. Amazone ZG-TS Argus twin gødningsspreder. 3 stk. Claas Lexion 8800 fra høst 2021. Derudover en masse vogne og små maskiner. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.