Skårlægning af korn og bælgsæd giver en tidligere høst

Skårlægning af korn og bælgsæd giver en tidligere høst. Samtidig kan kapaciteten i høst øges. Tidlig høst giver et større vindue til at få etableret en kraftig efterafgrøde, hvilket er vigtigt i økologisk planteavl. 

Af: Økologirådgiver Peter Pinstrup, ØkologiRådgivning Danmark

At kunne starte høsten tidligt er vigtigt for alle der dyrker korn.

I økologien er den tidlige høst en vigtig del af at kunne få succes med etableringen af efterafgrøder efter høst. 

Efterafgrøderne skal både opsamle de næringsstoffer, der er i jorden til den efterfølgende afgrøde og producere noget kvælstof. Samtidig skal efterafgrøderne konkurrere mod ukrudtet. 

Problemer med rodukrudt

Hvis der er rodukrudtsproblemer i marken, giver den tidligere høst rig mulighed for at få det bekæmpet rodukrudt. 

Vinduet til at få etableret efterafgrøderne optimalt øges også ved at høsten bliver begyndt tidligt.

Hvis der er undersået en efterafgrøde, giver tidlig høst bedre mulighed for at den kan udvikle sig. 


Øget kapacitet

Skårlægningen vil i fremtiden blive mere aktuel i takt med, at der vil blive dyrket flere specialafgrøder i økologien. Det gælder blandt andet proteinafgrøder til konsum. 

Skårlægningen giver sammen med den tidligere høst også en øget kapacitet på mejetærskeren, da afgrøden modner ens af.

Skårlægningen gør, at saftspændingen i det ukrudt der må være i marken mindskes. Dermed kan der høstes en tørre vare. Det giver en besparelse på tørreomkostningerne og potentielt også på renseomkostningerne, da der kan høstes en mere ren vare. 

Overvej skårlægning

Skårlægning af korn kræver normalt mellem 2-5 dages tørvejr.

Vandprocenten i afgrøden ved skårlægning er afgørende for vejringstiden på skår, og vejret spiller selvfølgelig en markant rolle.

Brager solen ned fra himlen, kan en enkelt dag gøre, at afgrøden kan høstes med større lethed, end hvis den skulle høstes på rod.

Når afgrøden er skårlagt, skal den høstes inden et eventuelt regnvejr. Skårlæg derfor kun med udsigt til stabilt tørvejr. 

Bredt skår

Ved skårlægning ønskes et så bredt skår som muligt for at få en hurtig tørring.

Hvis der bruges en stor skårlægger på 25 fod, kan skårene blive meget tykke. Det kan sammen med en tæt afgrøde give udfordringer med vejringen. Vælg derfor en mindre skårlægger, hvis afgrøden er meget kraftig. 

Faktaboks

Fordele og ulemper ved skårlægning

Fordele:

 • Større kapacitet på mejetærskeren.
 • Blandingsafgrøder som for eksempel vårhvede eller lupin bliver mere ensartet moden.
 • Renere råvarer.
 • Lavere vandprocent og mindre tørringsomkostninger.
 • Mindre risiko for afgrødetab ved sen høst.
 • Tidligere etablering af efterafgrøder – kraftigere vækst og øget kulstofbinding. 
 • Bedre ukrudtskonkurrence fra efterafgrøde – mindre behov for mekanisk bekæmpelse.
 • Større forfrugtsværdi af efterafgrøde – bedre udbytte i efterfølgende afgrøde.
 • Mulighed for undersåning af aggressive efterafgrøder som for eksempel rødkløver.
 • Skårlægning og tidlig høst giver mulighed for rettidig etablering af vinterraps.
 • Skårlægning og tidlig høst giver mulighed for rettidig etablering af udlæg af kløvergræs i ren bestand før 15. august.

Ulemper:

 • Omkostninger til skårlægning.
 • Eventuel investering i pickup til mejetærsker.
 • Risiko for regn og vejrskifte efter skårlægning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.