Driftsleder for 840 hektar: Det bliver sidste høst for bedriften - jorden er bortforpagtet

Blog fra planteavlsbedriften: Martin Dunker og de ansatte nærmer sig sidste høst på Toftegaard, hvor jorden er bortforpagtet og lejeaftaler er opsagt pr. 1. september. Kun griseproduktionen kører videre lidt endnu under nuværende ejer. En stor del af afgrøderne står fint, men der er også et par minusser i hvede og raps.

Af Martin Dunker - fortalt til Stig Bundgaard

Her på Toftegard nærmer vi os nu den sidste høst for bedriften under den nuværende ejer. 

Ejeren Poul har besluttet sig for at afhænde både jord og kvægbesætning. For jorden er alle lejeaftaler opsagt med virkning fra 1. september, og fra samme dato bliver ejet jord bortforpagtet. Kvæggården håber vi på har fundet nye ejere, selv om det her i maj og først i juni har knebet for køberne at få de sidste papirer i orden.

Tilbage af Toftegaard bliver rent driftsmæssigt kun de to griseejendomme, som Poul vil køre videre tre til fem år mere. Gyllen skal efter aftale aftages af de nye forpagtere af jorden. Begge griseejendomme har faciliteter til at modtage korn til opfodring, da vi jo indtil nu har været hjemmeblandere.

Jeg kommer også selv til at stå uden job pr. 1. september. Jeg vil i et nyt job gerne bygge videre på den erfaring, jeg har fået som driftsleder. Nu må jeg jo så se, hvad der dukker op. Jeg er både interesseret i et job i Nordjylland og Midtjylland.

Tørt vejr fra påske frem til sidste uge 

Nu og her gælder det om at komme godt i mål til høst med afgrøderne. De ser generelt fine ud, både når det gælder vintersæd og vårsæd - dog kan vejrliget komme til at koste på bundlinjen i et par af afgrøderne.

Vi har haft et tørt forår fra påske og frem til sidste uge, hvor vi fik 40 mm nedbør. Det er selvfølgelig bedre at få nedbør på et sent tidspunkt end slet ingen nedbør, men jeg tror kun vandet når at gavne rapsen, der stadig stod i blomst sidste uge.

Værst ramt af det tørre vejr er vinterhveden. Det ser ud til, at den kommer til at skride igennem tidligere end normalt.

Vinterhveden skrider tidligt

Til høst har vi 203 hektar vinterhvede fordelt på sorten Pondus i renbestand samt en sortsblanding af Pondus, Momentum og Informer. Syv hektar hvede blev sået om i foråret. 

Det kan være lidt svært at vurdere vinterhvedens tilstand lige nu, men jeg er bange for at det tørre forår kommer til at koste udbytte.

Afgrøden er ikke skredet igennem endnu, men det sker snart, især på den lette jord, og det vil være tidligere end normalt. Dette kan skyldes to ting: Enten er kvælstofforsyningen sluppet op, eller også er afgrøden ramt af stress på grund af tørke.

Hveden har fået de normale 180-200 kg N pr. hektar, og jeg tror ikke at kvælstofforsyningen er sluppet op.

Den tidlige skridning skyldes mere sandsynligt stress på grund af vandmangel. Min erfaring er, at det på den lette jord kan komme til at koste 10-20 hkg pr. hektar.

I vinterhvede har vi sprunget T1 sprøjtningen over, fordi afgrøden ser sund ud, og vi har kun i lille grad fundet meldug. Lige nu er vi gang med T2 sprøjtningen i form af 0,75 liter Balaya pr. hektar.

Om 14 dage følger vi op med 0,3 liter Propulse og 0,2 liter Orius pr. hektar til aksbeskyttelse. Vi holder øje med lus, og om nødvendigt bliver der suppleret med et lusemiddel.

Jeg tror godt, vi kan risikere at få et luseår med det tørre forår, vi har haft, og den seneste tids stigende temperaturer.

Sortsblanding af vinterhvede.

 

Hvedeplante af sortsblanding med fin rodudkling. Trods udeladt T1 sprøjtning er der ikke sygdom at se på planten.

Vinterbyg har kompenseret med buskning 

Vi såede 70 hektar vinterbyg i efteråret, og heraf blev 30 hektar sået om i foråret med vårbyg.

De tilbageværende 40 hektar vinterbyg har rettet sig godt, og afgrøden står bedre end jeg havde regnet med, så jeg er fuldt ud tilfreds.

Det ser ud til, at hybridsorten SY Kingsbarn giver valuta for pengene med en hybrideffekt i form af markant buskning, som har kompenseret for de planter, der er gået ud hen over vinteren.

Vinterbyggen er sprøjtet 17. maj med 0,3 liter Proline Xpert mod begyndende rust og efterfølgende med 0.2 liter Cerone mod aksnedknækning, og den er nu færdigbehandlet frem til høst.

Vinterraps er blandet landhandel

Vores 160 hektar vinterraps af sorten LG Aviron er en blandet landhandel.

De 70 hektar står fornuftig, men er lidt bagefter, fordi de blevet skadet af såning i tør jord, som blev efterfulgt at store mængder vand i efteråret, og derpå frostskader i løbet af vinteren. Det kommer nok til at betyde et udbytte i den lave ende på skønsmæssigt 30-35 hkg pr. hektar.

De øvrige 90 hektar står rigtigt godt. Planterne har busket sig godt med mange sideskud, og her forventer jeg et udbytte i omegnen af 40-45 hkg pr. hektar.

Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis vi på 70 hektar kommer til at mangle et udbytte på 10 hkg pr. hektar, som med de nuværende priser løber op i ca. 5.000 kr. pr. hektar.

På den anden side kan jeg sige, at vi 100 procent har gjort, hvad vi kunne for at få en god afgrøde frem til høst. Vejret har bare ikke været med os på nogle forskellige tidspunkter i sæsonen, og det er der ingen grund til at være i kulkælderen over.

Rapsen er behandlet to gange mod knoldbægersvamp med henholdsvis 0,4 liter Pictor Active + 0,4 liter Propulse og derefter 0,3 liter Pictor Active + 0,3 liter Orius. Til anden behandling var der tilsat 150 gram Lamdex mod skulpesnudebiller, som vi havde fundet nogle stykker af. 

Vores 160 hektar vinterraps af sorten LG Aviron er en blandet landhandel.

Vårbyg med bedste såbed nogensinde

235 hektar vårbyg til foder i form af en sortsblanding af Stairway, Firefox og Skyway står generelt fantastisk. Det er nok det bedste såbed og den bedste fremspiring i vårbyg, jeg kan huske, vi har haft.

Vi havde en våd februar og første del af marts. Så blev det tørt, og jorden blev hurtig tjenlig. Vi fik en del nedbør igen umiddelbart efter påske i uge 16, hvilket passede fint med, at vi lige var blevet færdig med at så vårsæd på den svære jord.

Eneste anmærkning for vårbyg er lidt dårligere fremspiring på 22 hektar svær jord, som er sået til sidst, og hvor jorden nåede at blive for tør.

Lige efter såning er der i vårbyg kørt 0,15 liter DFF pr. hektar ud på bar jord. Der er fulgt op med 7 gram Nuance pr. hektar og 0,4 liter Pixxaro pr. hektar mod tokimbladet ukrudt. Det har ryddet godt op, og ser ud til at holde i mål.

I går (31. maj.) gik vi gennem fire vårbygmarker, og der var kun minimalt sygdom at finde. I dag (1. juni) har vi valgt at sprøjte primært forebyggende med 0,3 liter Proline Xpert pr. hektar.

Med i tanken er stråforkorter i form af 0,2 liter Cuadro pr. hektar. Byggen er ikke gødsket med mere end de normale 160 kg N pr. hektar, men den er sået tidlig og står godt, og jeg vil ikke risikere at afgrøden lægger sig ned, idet vi til høst skal over hele arealet med en enkelt mejetærsker.

Senere på måneden stråforkorter vi igen vårbyggen, denne gang med Cerone mod aksnedknækning samtidig med en svampebehandling i form af Propulse eller Proline Xpert.

15 hektar havre af sorten Delfin er ukrudtsbehandlet med 7 gram Nuance og 0,4 liter Mustang Forte, og den er tildelt mangan. Næste uge følger en forebyggende behandling mod svampe med Orius, og så får havren lov til at stå i fred til høst.

Havren er solgt til 190 kr. pr. hkg, hvilket er en god pris for havre til foder. Siden jeg solgte afgrøden er prisen endda steget til lidt over 200 kr.

Sortsblanding af vårbyg: Stairway, Firefox og Skyway.

 

Vårbygplante fra tidligt sået sortsblanding. Bemærk ingen sygdomme og fin rodudvikling.

Første slæt græs i weekenden

Som nævnt har vi ikke solgt kvæggården endnu, og derfor passer vi fortsat både 70 hektar slætgræs og 75 hektar majs til foder.

Planen er, at vi tager første slæt græs hen over weekenden med skårlægning lørdag, rivning søndag og snitning mandag. Maskinstationen står for opgaven, og vi hjælper med at køre fra.

75 hektar majs blev sået 12. maj, da jordtemperaturen var nået op på det ønskede. Majsplanterne kom godt op, for selv om det var tørt, er vi blevet reddet af at den pløjefri jord har holdt på noget fugt. I weekenden er det planen at rydde majsen for ukrudt med Fighter 480, Harmony, MaisTer og Starane 333.

Faktaboks

Martin Dunker

  • Driftsleder for marken på Toftegaard ved Brønderslev siden 2010. Blogger for Mark online.
  • 35 år, uddannet faglært landmand og driftsleder (toårigt kursus afholdt af Jyske lbf.). 
  • Toftegaard omfatter tre ejendomme: 1. Ejendom med 650 søer og salg af 30 kilos grise. 2. Ejendom med 1.200 søer med salg af 7 kilos grise. 3. Ejendom med 220 årskøer (købt november 2019). 
  • 840 hektar fra JB2 til svær lerjord. Marken dyrkes 100 procent uden plov på sjette sæson. Tre ansatte plus timelønnet passer marken, og hjælper også til i staldene. 
  • Markplan til høst 2022: Vinterhvede (210 ha), vårbyg (190 ha), vinterbyg (70 ha), vinterhestebønner (20 ha), vinterraps (160 ha), grønkorn med græsudlæg (35 ha), slætgræs (35 ha), majs til foder (75 ha), vedvarende græs og brak (55). 
  • Bedriften står selv for hele markdriften, dog klarer maskinsation gyllekørsel + såning, radrensning og høst af majs + skårlægning og høst af græsslæt + halmpresning. 
  • Leverer møg til K-Agro. 
  • Maskinpark: Fendt 933, Case Optum 300, spritny New Holland 9.80, 5 meter Amazone Cenius , 6 meter Amazone Cirrus, Amazone 6200 UX og Amazone ZA-V gødningsspreder. Maskinomkostninger er 2.985 kr. pr. hektar inkl. løn og maskinstation, dog uden gylle. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.