Overblik: 5 mælkeanlæg - giver tungere smågrise

Fordelene ved mælkefodringsanlæg er, at de bidrager til at få tungere grise og øger egenfravænningen pr. årsso. En ulempe vil være indsatsen for rengøring, der kræves, og alle på bedriften skal derfor være fuldt indstillet på dette. Se oversigten med specifikationer for 5 mælkeanlæg på det danske marked.

Man skal først skal tænke på at anskaffe et mælkeanlæg, hvis man har god management i farestalden, lav pattegrisedødelighed, og søerne har høj mælkeydelse, lyder anbefalingen fra Lars Winther, svinerådgiver hos LandboNord.

Et mælkeanlæg redder nemlig ikke resultaterne i farestalden, hvis der i forvejen er problemer med høj dødelighed før fravænning og søer, der passer for få grise.

"Hvis dødeligheden indtil fravænning er på 15 pct., og man investerer i et mælkeanlæg, skal man ikke forvente, at dødeligheden falder til 10-12 pct.", siger Lars Winther. 

God rengøring

Et af succeskriterierne for at få held med mælkeanlæg er, at følge procedurerne omkring rengøring af mælkekopper og selve anlægget, som de enkelte firmaer anbefaler.

Slækker man på det, kan man få en dårlig oplevelse fra start, og medarbejderne i farestalden vil hurtigt miste troen på, at det fungerer.

Det er vigtigt, at man har tilstrækkelig med varmt vand, når man skal blande mælken op, da mælken ellers vil klumpe, og det kan give problemer i anlægget. 

Erstatning af ammesøer 

I dag vil man oftest kuldudjævne søer med det antal grise, som søerne har patter til, 13-16 stk.

Det er her behovet for ammesøer opstår, da levendefødte pattegrise mange steder er steget til 17-18 grise.

Ulemperne ved ammesøerne er, at de optager farestier, og dermed er det ikke muligt at opretholde det antal søer, man har i besætningen.

Et mælkeanlæg skal sikre, at svineproducenten fortsat kan fastholde soantallet på nuværende niveau, selvom produktiviteten stiger.

"Søerne kan passe flere af sine egne grise ved brug af mælkekopper, og det er en klar fordel. Egen fravænning pr. so er i nogle besætninger med mælkeanlæg oppe på 14, så der er helt sikkert muligheder i mælkekopper", siger Lars Winther.

Han påpeger, at det er en fordel fremover at tænke mælkekopper ind i opførelsen af nye stalde, så det er medtaget fra starten og, at rørene ligger i gyllekanalerne.

Koppen skal stå i samme side, som pattegrisehjørnet er, så de har let adgang til koppen. Stien skal være mindst 1,60 meter bred for, at der er plads til grisene, når der kuldudjævnes med 16-17 grise.

Klik på billedet herunder for at se oversigten 

Redaktionens deadline for denne artikel: april 2021

Bemærk, at ovenstående liste er tænkt som en inspiration. Listen er ikke nødvendigvis komplet med alle mælkeanlæg, der forhandles i Danmark.

Kontakt redaktionen, hvis du mener der er andre mælkeanlæg på det danske marked, vi bør medtage i en senere opdatering: [email protected]

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle