Betalt indhold af MSD Animal Health

Slagtekalveproducenter til forbrugerne: ”Vær stolte over vores klimavenlige slagtekalve”

Danske slagtekalveproducenter scorer højt på at producere på den mest klimavenlige måde, fordi produktionen er meget effektiv. Netop dette og fokus på benchmarking, nytænkning og forebyggelse mener ERFA-gruppen Frontløberne, at både producenterne og forbrugerne skal være stolte af. Og det budskab vil de gerne have ud.

Til det seneste møde med Frontløberholdet, der er en ERFA-gruppe bestående af otte ambitiøse og dygtige slagtekalveproducenter, deres besætningsdyrlæger og MSD Animal Health, var Tænketanken Frej på besøg. Det gav anledning til debat om forbrugernes opfattelse af konventionelt produceret oksekød. Konklusionen var klar: Slagtekalveproducenterne kan være stolte af deres produktion set ud fra en bæredygtighedsvinkel! Dog er selv den mest bæredygtige produktionsform altid på en rejse med formålet om at blive endnu bedre. Kalveproducenterne er særligt udfordret på deres kommutation til forbrugerne om deres bæredygtighedsrejse. 

”Bæredygtighed” er den konventionelle slagtekalvs chance

Direkte spørgsmål som ”Hvorfor er du landmand?”, ”Hvorfor slagtekalve?” og ”Hvorfor konventionel?” blev sat i spil og gav gode diskussioner på Frontløbermødet. Der er bred enighed blandt alle Frontløberne, at de er stolte af deres arbejde, nyder deres hverdag og især friheden i at være ”deres egen herre” og med mulighed for at gøre en forskel. 

Uanset baggrund står det klart, at de danske slagtekalveproducenter udmærker sig i kampen om at producere mad (animalsk protein) til verden på den mest klimavenlige måde, fordi produktionen er meget effektiv: Kalvene kommer fra en malkekvægssektor i verdensklasse hvad angår ydelse og effektivitet, hvilket skal ses i forhold til oprindelse fra lavtydende malkekvægsbesætninger eller græssende kvæg. Desuden fodres kalvene effektivt og opnår derved høj foderudnyttelse og tilvækst inden den forholdsvis tidlige slagt (10-12 mdr.). Det skal ses i forhold til græssende dyr eller produktioner, hvor kalvene slagtes senere, og hvor CO2- og metanudledningen er større. Men det er helt tydeligt, at dette vigtige budskab om ”bæredygtighed”, der måske kunne skabe en større anerkendelse fra forbrugerne, står usagt hen!

Frontløberne vil vise vejen

Også forud for oprettelse af ERFA-gruppen viste medlemmerne flotte produktionsresultater, men gennem den ekstra fokus er det generelle resultat på tværs af besætningerne yderligere forbedret. Med fokus på regelmæssig benchmarking, nytænkning og forebyggelse, såsom vaccination, viser gruppen vejen for andre i sektoren. De vaccinerede besætninger har f.eks. gennem vinteren (2020/21) ikke haft den sædvanlige BRSV-storm. Desuden er dødeligheden fastholdt på samme flotte niveau eller yderligere faldet i de vaccinerede besætninger ved sammenligning med den forrige vinterperiode (2019/20) (med undtagelse af én). Det betyder dog ikke, at der hviles på laurbærrene. Medlemmerne stiler hele tiden efter nye måder at gøre tingene bedre på både internt på bedriften og eksternt i forhold til omverdenen.   

Fællesspisning og influencers kan udbrede budskabet 

Fælles for Frontløberne er, at de gerne vil bygge bro til forbrugeren inklusiv den skeptiske skare og vise, at dansk konventionel slagtekalveproduktion har grund til ”at være stolte”. Frontløberne er klar over, at de er nødt til at gøre noget aktivt for at få forbrugerne i tale. Nogle i gruppen gør allerede med stor succes en indsats ved at være ”besøgsgård” og er desuden meget aktive på de sociale medier.

 Udover disse kanaler til forbrugeren blev der på debatmødet bragt forskellige andre idéer på banen bl.a. fællesspisning med forbrugere i København, lejlighedsvis standplads i supermarkeder med direkte møde med forbrugeren og profilering af ”Spis Dansk”. Muligheden med at få influencers (kendte mennesker) til at være fortaler for dansk konventionelt oksekød er også uprøvet, men absolut et stærkt talerør til forbrugeren. Det er rigtig gode idéer, som skal gribes. Frontløberholdet er klar til at gøre en forskel på deres eget niveau, men ambitionen er også at få Danish Crown og andre store spillere med på banen. 

Alle har ansvar for succesen

Budskabet fra mødet til andre slagtekalveproducenter er, at de kan være stolte af deres erhverv. Der er selvfølgelig ting, som kan forbedres, og som kan skabe et bedre image om produktionen, og det har hver enkel slagtekalveprocent ansvar for at tage hånd om. Det kunne være ting som f.eks. leverandørkontakt, som er afgørende for, at man får leveret ”den stærkeste kalv” fra malkekvægsbesætningen. Det kunne også være at arbejde mere målrettet omkring sundhed og forebyggelse i sin besætning med sin besætningsdyrlæge. Sidst men ikke mindst handler det også om, at alle producenter bør tænke kreativt i udfordringen om at få udbredt det gode budskab om ”bæredygtighed” til forbrugeren.

Faktaboks

Hvad er Frontløberne? 

Frontløberholdet er startet på initiativ fra LVKs slagtekalvedyrlæger og MSD Animal Health. Gruppens oprindelig mål er at synliggøre erhvervet og produktionen ud fra sundhedsfaglige initiativer med fokus på antibiotikareduktion. Helt konkret har det betydet 5 møder med bl.a. debatindlæg gennem det sidste år. Derudover har der været løbende diagnostiske undersøgelser, forebyggende initiativer såsom implementering af vaccination og benchmarking på tværs på antibiotikaforbrug, dødelighed, sygdom og tilvækst.

Hvem er Frontløberne?

 • Pia & Gert Andersen, Højbjerggård, Humble
 • Kresten Bjerre, Gudme
 • Anders Peter Jensen, AP Vitulo Aps, Asaa
 • Christian Schmidt, Tubjerggård, Vojens
 • Lasse Mølbye, Kjargården, Sunds
 • Jesper Hedegård, Lille Hedegård, Holstebro
 • Kristian Sørensen, Tranbjerg Østergård, Årre
 • Peter Møller Andersen, Bækgård, Karup

Konkrete idéer til udbredelse af det gode budskab om den klimavenlige slagtekalveproduktion:

 • Fællesspisning med forbrugere f.eks. i København
 • Standplads i supermarkeder med direkte møde med forbrugerne og profilering af ”Spis Dansk”
 • Sociale medier f.eks. oprettelse af Facebook side
 • Åbne dørene ved at være besøgslandbrug
 • Benytte sig af influencers

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, frontløbere, klimavenlige slagtekalve, slagtekalveproducenter, klima, bæredygtighed

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.