Guide til effektiv rengøring af kalvebokse og hytter

Dårlig hygiejne i kalvehytterne kan have omfattende effekt på sundheden og væksten hos kalvene og senere som ungkvæg.

Når opsætningen af hytterne er gjort på en måde, der tillader effektiv og grundig rengøring, kan man optimere de daglige protokoller. 

En miljø- og bygningsrådgiver fra AHDB, David Ball, siger til Farmers Weekly

"Det er vigtig at huske at kalve er babyer, og de skal behandles tilsvarende. De kommer til verden med en begrænset evne til at beskytte sig selv mod sygdomme og infektioner grundet deres endnu ikke udviklede immunforsvar. Der er derfor behov for, at man tager sig ordentligt af dem og beskytter dem." 

At have en streng nok rutine til at muge hytterne ud på regelmæssig basis er vigtigt. 

David Ball kommer med sit eget forslag til områder, man bør have fokus på  og de bedste vaner til at holde kalvehytterne rene. Læs dem herunder. 

Bygningers design 

Det er ikke alle, der kan starte forfra, når det kommer til opstaldning af kalvene, men der er nogle fundamentale principper, man bør have rigtige for at sikre effektiv rengøring. 

Bygningernes kapacitet er den første David Ball nævner, landmænd skal kunne sørge for tilstrækkelig plads til de kalve de har planer om at opdrætte. 

Den tilstrækkelig plads sørger for at der ikke er for høj belægningsgrad, men hjælper også med hvor nemt det er at muge ud mellem holdene. 

Boksen skal stå rene, desinficeret og tomme i to til tre uger før der sættes et nyt hold ind. 

Smitsomme sygdomme og patogener, foretrækker varme og fugtige miljø.

Uden disse variabler kan man bryde livscyklussen hos patogenerne, hvorved smitterisikoen reduceres og man minimere risikoen for infektion hos de nyindsatte kalve. 

Et eksempel David Ball fremhæver overfor Farmers Weekly, er Cryptosporidiose, der er en af de mest problematiske sygdomme hos kalve. 

Infektion med Cryptosporidier sker gennem inficeret foder, vand og strøelse, og opstår hyppigere mellem hold hvor rengøringen ikke har været optimal. 

En anden del af bygningens design, er adgangen. Her forstås adgangen til de enkelte bokse og sengeafsnit. Det optimale design ville være hvor det er muligt at rengøre hver boks enkeltvist. 

Dette er mere effektivt end ved staldopbygning hvor rengøringsredskaberne befinder sig i den ene ende af bygningen, og man er nødt til at rengøre alle bokse samtidigt. 

Det er især gældende hos producenter hvor der er helårs kælvning og derfor et konstant behov for rene og tomme kalvehytter og kalvebokse. 

Gulve, vægge og andre overflader 

Materialerne der bruges til gulve, vægge og generelt overflader skal være rene og nemme at rengøre. 

Det skal være muligt at rengøre med højtryksrenser og desinficerende midler, dette skal overfladerne kunne tåle. 

Derfor bør alle overflader også være behandlet så de er tætte, en normal beton væg er altså ikke tilstrækkelig. 

Der er behov for en type forsegler eller afdækning med plastikmateriale der nemmere kan rengøres. 

Som medarbejder og driftsleder bør man være opmærksom på revner og hjørner hvor der nemt kan ophobes materiale. 

Afløb 

Tilstrækkelig og effektivt afløb fra sengeafsnit, båse og bokse er vigtigt at overveje. 

På hårde overflader, såsom betongulve,  er behov for minimum 5% hældning der leder væk fra sengeafsnit eller lignende. I spaltede områder er der behov for 2% hældning, for at sikre et effektiv afløb og drænage fra boksene. 

Det er også vigtigt at sikre sig at alle hældninger og rende der fører væk fra boksene leder til et afløb der kan føre væske og andet materiale væk fra bygningerne, så der ikke er risiko for smitte. 

Fodrings- og væske udstyr 

Narresutter, flasker, sonder og spande er alle muligheder for at bakterier kan gemme sig og formere sig i steder der er svære at rengøre, og kan lede til sygdom og infektion hos kalvene. 

Rengøring af disse artikler bør ske på daglig basis og som minimum mellem hvert hold. 

Rengøring af artiklerne bør ideelt ske væk fra bygningen der huser kalvene, for at undgå der sker en krydskontamination. 

Under rengøring af inventar og udstyr er der behov for en del væske, og høje temperaturer, dette øger luftfugtigheden hvilket man helst skal undgå omkring kalvenes opstaldning. 

Adgang til rent og frisk vand er også krav til kalvenes udvikling. 

Ventilation 

Mekaniske ventilationssystemer leder frisk luft ind i bygningen udefra, så risikoen for kontamineret luft bør være minimal. 

Der er dog risiko ved ophobning af for meget støv, og ved tilstoppede rør. Dette reducere effektiviteten af systemerne. 

Regelmæssig rengøring og vedligehold af ventilationssystemer er opfordret. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.