Driftsleder for 1.100 køer: Nu bygger vi malkekarrusel med 60 pladser

Blog fra mælkeproducenten: Leo Hansen har sat gang i et stor nybyggeri af et malkecenter på bedriften.

Af Leo Hansen, fortalt til Frederik Thalbitzer

Vi er kommet godt i gang med at bygge et nyt stort malkecenter, og nu begynder det at tage form. Jeg har ikke fortalt så meget om det før her på siden, for aktionærerne skulle lige orienteres, men nu er vi altså i fuld gang. 

Det bliver et malkecenter med karrusel, opsamlingsplads, personalerum med mulighed for omklædning og bad samt kontorfaciliteter. Det er en stor opgradering i forhold til, hvad vi har i dag. Alt i alt bygger vi 24X80 meter.

I dag malker vi i en gammel og meget nedslidt 2X20 side by side malkestald. Det nye bliver en malkekarrusel med 60 pladser. Så er der også plads til at vokse. 
Selvfølgelig er det en udgift, men vi kunne ikke bare køre videre med det, vi har. Det gamle er godt og vel slidt op, og kræver også meget vedligeholdelse. Der var behov for at renovere, og en af fordelene ved det nye er, at vi kan lave staldvarme i stedet for at varme op med olie. Det giver en besparelse og i det hele taget kan medarbejderne komme til at holde varmen til vinter, når det bliver færdigt. 
Ud over at være nødvendigt at bygge, bliver det også mere behageligt og arbejdsvenligt og bedre at være medarbejder her på bedriften. 

Bedste tilbud

Valget faldt på DeLaval. Vi har fået tilbud fra to udbydere, som vi vurderer, er store nok til at give god service her i Estland. Selv om der altid er forskel på produkterne, synes vi, at vi havde bedt om tilbud på sammenlignelige anlæg. Derfor blev det i sidste ende prisen, der gjorde udfaldet. 

Den store forskel i forhold til det gamle er managementprogrammet. Vi vil kunne få bedre lister ud på køerne, som vi kan agere efter. Det bliver lettere at fange de dyr, vi skal tilse. 

Vi kommer også til at kunne malke hurtigere end før. Der er en sprederobot tilknyttet, så køerne kommer væk fra karrusellen, når de er færdige, og så den hurtigt kan fyldes igen. 

En anden fordel er, at vi samler hele separationsafdelingen i malkecenteret. Det gør det nemmere at inseminere og tilse de dyr, der er sorteret fra. I dag skal de rundt i alle grupperne for at gøre det, og det tager selvfølgelig længere tid. 

Anlægget måler mælkemængden på hver ko, så vi kan se i managementprogrammet, om alt er normalt. Ellers kan de separeres fra, så vi kan tilse koen. Det kan enten ske automatisk eller ved at vi vælger ud fra, hvad vi kan se i managementprogrammet. Den måler ikke på indholdsstoffer, og som det er i dag differentieres prisen ikke så meget i forhold til det herovre. 

Mindre overarbejde

Især malkerne glæder sig til det nye anlæg. Fordi vores nuværende malkestald er så slidt, er der mange småproblemer, de skal tage sig af. Jeg forestiller mig ikke, at vi skal have færre folk, når det nye kører, men måske bliver der færre af de overarbejdstimer, som de i dag bruger på at holde liv i det gamle anlæg. 
Vi har endnu ikke konkrete planer for, hvad vi gør med den gamle malkestald. På sigt kan det være, at den skal indrettes til afgoldningshold og udlevering af slagtekøer, med det står stadig åbent. 

Det er også dyrt at bygge i Estland, men vi samarbejder med et stort byggefirma, som har styr på leverance af materialer. Det med at få materialer, er jo også en udfordring for tiden. Det er ikke totalentreprise, men næsten. Det vil sige, at vi arbejder med et byggefirma og et malkefirma, så jeg skulle mene, at der er godt styr på tingene.

Nu glæder vi os så til, når det hele står klar til januar.

Faktaboks

Fakta

  • Gården Oü Härjanurme Mõis  ligger ved Estlands næststørste by, Tartu
  • 1.100 køer, Holstein
  • Mælkeydelse 12.000 liter mælk leveret 
  • 4,05 fedt 3,45 protein
  • Leverer til det finske mejeriselskab Valio 
  • 1.800 hektar konventionelt drevet, deraf 1.000 hektar grovfoder og resten er byg, hvede og vinterraps
  • 40  ansatte i alt, 26 i stalden, deraf er der to i malkestalden plus en der henter køer døgnet rundt
  • Ejer: DanEsti
  • Driftsleder: Leo Hansen, 44 år

Emneord PLUS, Top2 PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.